ارزیابی و نمونه برداری محموله های وارداتی و صادراتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که با توجه به ضوابط و قوانین گمرکی گاهی نیازمند ارزیابی و نمونه برداری هستند زیرا اشخاص و محیط مستقیما با کالا در تماس هستند و انجام این مهم بدون دانش لازم و حضور کارشناسان مرتبط می تواند حوادث و خطرات بسیاری را به‌دنبال داشته باشد.
شرکت افق چکاد دریا به صورت انحصاری و تخصصی با بکارگیری کارشناسان، افراد آموزش دیده و تجهیزات لازم (ماسک های شیمیایی ، دستکش و لباس ضد اسید و مواد شیمیایی و …)، انواع محموله های کلاس های ۹ گانه کالای خطرناک که هر کدام با توجه به شرایط محیطی رفتار خاص خود را دارند را مورد ارزیابی و نمونه برداری قرار می دهد.
این شرکت در راستای فراهم سازی رفاه ارباب رجوع و تسریع در انجام امور گمرکی با در نظر گرفتن فضای اختصاصی در خط ارزیابی جهت جا به جایی اضطراری، مهیا نمودن شرایط حضور امن نماینده محترم گمرک و صاحب کالا با کنترل واحد ایمنی و آتش نشانی جهت ارزیابی و نمونه برداری محموله کالای خطرناک، استقرار ایستگاه و ماشین آتش نشانی در نزدیک ترین محل ممکن به محل اختصاصی ارزیابی و نمونه برداری کالا، حضور دائم کارشناس مواد در محل جهت ارائه مشاوره در راستای انجام استاندارد ترین و بروز ترین شیوه های بین المللی کنوانسیون های حمل و نقل کالای خطرناک مانند استریپ، استافینگ ، ارزیابی و نمونه برداری در زمینه برقراری استانداردهای مربوطه را انجام می‌دهد.