شرکت افق چکاد دریا موفق به کسب لوح برترین شرکت در امر ایجاد ایستگاه آتش نشانی کالای خطرناک در همایش آتش نشانی و مدیریت ایمنی شهری بندرعباس گردید. این همایش روز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش شهرک گاز با حضور نمایندگان شورای شهر و شهردار بندرعباس و چند تن از مسئولین استانداری هرمزگان و کشور برگزار گردید که در پایان همایش با تقدیم لوح برترین شرکت در امر تاسیس ایستگاه آتش نشانی کالای خطرناک به مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت افق چکاد جناب آقای دکتر پژمان بهزادپور ، تقدیر و تشکر به عمل آمد.