براساس برنامه ریزی انجام شده در تاریخ های ۱۸ الی ۲۱ آبان ماه ۹۷، ممیزی عملکرد سالیانه و ایستگاه های آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان براساس شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط زیست با حضور ممیزین انتخابی از سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی، بندر امام خمینی(ره) صورت پذیرفت. طی این برنامه با توجه به اینکه پایانه کانتینری کالای خطرناک تنها پایانه کانتینری اختصاصی انبارش کالا در ایران می باشد، تمامی محوطه های عملیاتی پایانه و همچنین تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته اطفا مورد بازدید قرار گرفت همزمان مانور عملیات اطفا نیز با هدف بررسی ارزیابی شاخص های ایمنی و آتش نشانی در پایانه برگزار گردید.