خدمات لجستیک شرکت افق چکاد دریا شامل حمل، تخلیه، بارگیری و انبار داری کانتینری در ترمینال‌های چند برای کانتینرهای وارداتی در بندرشهید رجایی متمرکز شده است، در محوطه کانتینری که دارای سطح بتنی است انجام می‌گیرد.

این عملیات به کمک تجهیزات پیشرفته (دو دستگاه ترانس تینر، چهار دستگاه ریچ استاکر و چهارده دستگاه لیفتراک) با نیرو متخصص و آموزش دیده با هندهلد و نرم‌افزار مدیریت ترمینال کانتینری که برای اتصال و همگام سازی انسان و دستگاه می‌باشد به صورت آنلاین انجام می‌شود.

گفتنی است این شرکت دارای تنها ترمینال تخصصی کالای خطرناک در ایران است که به صورت تخصصی کانتینرهای حاوی کالای خطرناک را نگه‌داری می‌کند.

کانتینرهای پر وارداتی حاوی کالای خطرناک پس از تخلیه از شناور جهت دپو و نگهداری به ترمینال کالای خطرناک شرکت افق چکاد دریا منتقل می‌شود. در این ترمینال با توجه به کلاس‌های ۹ گانه کالای خطرناک و ریسک پذیر، انواع کانتینر‌های (۲۰ فوت، ۴۰ فوت، ایزوتانک) حاوی کالای خطرناک بر دستورالعمل IMDG  ارائه شده توسط کنوانسیون بین المللی دریانوردی  IMOدپوهای جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در مدت زمان نگهداری کالاهای خطرناک وارداتی در این پایانه، پرسنل متخصص و آموزش دیده مطابق دستورالعمل و آیین نامه‌ها با استفاده از  تجهیزات ویژه مانند ترمومتر همچنین نظارت واحد حفاظت در محوطه وضعیت و شرایط کانتینر ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 ایستگاه آتش نشانی مستقر در ترمینال و هیدرانت‌های آب آتش‌نشانی که ترمینال را تحت پوشش قرار داده است از جمله اقدامات این پایانه جهت آمادگی مقابله با حوادث احتمالی و نگهداری هرچه بهتر و ایمن تر کالاهای خطرناک وارداتی می‌باشد.