شرکت افق چکاد دریا با دارا بودن کادر تخصصی تعمیرات ایزوتانک و کانتینر با امکان صدور مدرک بین المللی IICL قادر به کارشناسی خسارت و انجام تعمیرات انواع کانتینر ها می‌باشد. این پایانه با استفاده از دانش و استاندارد های روز در زمینه تعمیر و خسارات کانتینر با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان انواع کانتینر هایDry Van, Open Top, Refrigerator Container, Flat Rack, Iso Tank, و غیره را مورد شستشو و تعمیر قرار می دهد.

ارایه مشاوره تعمیر و خسارت توسط کارشناسان ، برآورد هزینه کانتینرها و ایزو تانک های تعمیری، بارگذاری آنلاین تصاویر برای خطوط کشتیرانی در برنامه نرم افزاری شرکت و یا در حال تعمیر در کارگاه خسارت، اطلاع رسانی و هماهنگی همزمان با مالک کانتینر، انتقال و جابجایی کانتینر خسارتی از دپو به کارگاه تعمیرات توسط کشنده های شرکت افق چکاد دریا از جمله خدمات دیگر واحد خسارت است.