بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸ با هدف شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و ارایِه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای صنایع دریایی در تاریخ ۵ الی ۸ آذر ۹۸ در پایتخت دریایی ایران، بندرعباس برگزار گردید. هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت افق چکاد دریا از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.