آدرس

بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی، ترمینال لجستیک OCD

تلفن

دفتر مرکزی: ۴۳۰۱-۵ ۳۳۵۱-۷۶ (۹۸+)
ترمینال کالای خطرناک: ۴۷۸۸ ۳۳۵۲-۷۶ (۹۸+)

فکس

۷۶-۳۳۵۲۴۷۸۸ (۹۸+)

ایمیل

info ( at ) ofogh-chakad.com

فرم تماس با ما