دوره اصول و مبانی مهارت های مدیریت با هدف ارتقای سطح دانش مدیریت مسئولین شرکت افق چکاد دریا طی یک دوره ۳۴ ساعته توسط خانم دکتر شیوا قوامی برگزار گردید. این دوره که در شهریور ماه ۹۸ برگزار شد، مبانی مدیریت، مهارت های ارتباطی، کار گروهی، مدیریت زمان و … به فراگیران آموزش داده شد.