بازدید از پایانه کانتینری کالای خطرناک با حضور جناب آقای مهندس مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای دکتر عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و جمعی از مدیران ارشد اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در روز پنجشنبه ۱۶ خرداد ماه ۹۸ به عمل آمد. بازدیدکنندگان با هدف بررسی میزان سطح آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری و سنجش استانداردهای ایمنی مرتبط با کالای خطرناک و ایستگاه آتش نشانی مستقر در پایانه، ترمینال کالای خطرناک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در نهایت، بررسی های انجام شده حاکی از این بود که، ترمینال کالای خطرناک با توجه به رعایت استانداردهای ایمنی، پرسنل مجرب و آموزش دیده در جهت مواجهه با شرایط اضطراری و تجهیزات آتش نشانی به روز برای حفظ ایمنی، در همه موارد مذکور گامی اساسی برداشته و دارای استانداردهای لازم می باشد.