مسئولین سازمان بنادر به همراه مسئولین پدافند غیر عامل کشور در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۹۶ از پایانه کانتینری کالای خطرناک افق چکاد دریا بازدید به عمل آوردند. در این بازدید معاون امور زیر بنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور، مدیر کل مدیریت بحران ، مدیر کل پدافند غیر عامل و همچنین مدیر کل HSE سازمان بنادر و دریانوردی به همراه کارشناسان حضور داشتند که مدیر عامل شرکت آقای دکتر بهزادپور در مورد عملکرد این شرکت در حوزه  پدافند غیر عامل و همچنین موارد ایمنی خاص کالای خطرناک به هیات بازدید کننده گزارشی ارایه  نمودند.

همچنین معاون امور زیر بنایی سازمان پدافند غیر عامل از راهکارهای موجود پدافند غیر عامل در حوزه ی بندری سخن گفتند و بابت اقدامات انجام شده در پایانه کانتینری کالای خطرناک افق چکاد دریا تقدیر   به عمل آوردند.