مشتری گرامی در راستای اهداف بهبود کیفیت و تامین رضایت مشتریان،نیاز به نظرات شما مشتری عزیز داریم.لذا خواهشمند است در صورت تمایل نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود را ارزانی فرموده و مارا در این مهم یاری رسانید. با تشکر مدیریت شرکت افق چکاد دریا